Eğitim Programlarımız

özleğitim

Öğrencinin gelişimsel farklılıkları ve eksiklikleri değerlendirilerek, Özel Eğitim Uzmanı tarafından hazırlanan bireysel eğitim programı gün içerisinde Özel Eğitim Öğretmenleri tarafından bireysel eğitimler şeklinde uygulanır. Yapılan çalışmalar Yaşam Lideri tarafından da desteklenerek genelleştirilmesi sağlanır.

Başta otizmli olmak üzere tüm özel gereksinimli bireylerin gelişim alanlarının tamamını kapsayacak şekilde desteklendiği ve bu programda, her öğrenci için amaçlanan; bağımsız yaşam, okul ve meslek edinme, Sosyal-İletişimsel uyum becerilerine sahip olabilmesi ve topluma kazandırılmasıdır.

Çalışılan Konu Başlıkları;

Temel Spor Becerileri

Koordinasyon Becerileri

Bağımsız Yaşam Becerileri

Özbakım Becerileri

Sosyal İletişim Çalışmaları

Okula Destek ve Kaynaştırma Çalışmaları

Mesleki Yönlendirme Çalışmaları

Bisiklet Becerileri

Masa Tenisi

Yüzme Becerileri

Özel Eğitime Destek Beceriler

Aile Eğitimi

Jimnastik, Vücut Farkındalığı vb.

12717409_1184910068215308_5650817109702779167_n

Spor eğitimi, tam günlük yaşam liderliği eğitimine alternatif olarak, seanslık eğitimlerle planlanan eğitim programıdır. Bu eğitimlerde beden eğitimi, spor ve oyun etkinlikleriyle bireyin toplumsal ve gelişimsel becerilerinin ilerlemesi ve bununla birlikte akran etkileşiminde daha başarılı olması, iletişiminin artması ve öz güveninin gelişmesi hedeflenir.

Ayrıca anlamlı becerilerinin yaşantısına girmesi ile beraber, problem davranışlarında stereotipik hareketler ve rutinlerinde de azalma görülmektedir.

Çalışılan konu başlıkları;

Temel Spor beceri

Koordinasyon

Oyun

Masa tenisi

Bisiklet

Buz pateni

Futbol

Basketbol

Voleybol

Jimnastik

Tenis

Kayak vb. sportif çalışmalar

Başta otizmli olmak üzere tüm özel gereksinimli bireylerin gelişim alanlarının tamamını kapsayacak şekilde desteklendiği ve bu programda, her öğrenci için amaçlanan; bağımsız yaşam, okul ve meslek edinme, Sosyal-İletişimsel uyum becerilerine sahip olabilmesi ve topluma kazandırılmasıdır.

Çalışılan Konu Başlıkları

Temel Spor Becerileri

Koordinasyon Becerileri

Bağımsız Yaşam Becerileri

Özbakım Becerileri

Sosyal İletişim Çalışmaları

Okula Destek ve Kaynaştırma Çalışmaları

Mesleki Yönlendirme Çalışmaları

Bisiklet Becerileri

Masa Tenisi

Yüzme Becerileri

Özel Eğitime Destek Beceriler

Aile Eğitimi

Jimnastik, Vücut Farkındalığı vb.

Öz Bakım Becerileri: Otizm teşhisi almış bireyler genel olarak öz bakım alanında kendilerine yeter hale gelememekte ve bu da onları bir ömür bir başkasına bağımlı – muhtaç hale getirmektedir. Yapacağımız öz bakım becerileri çalışmalarıyla öğrencinin kendine tamamen yeten bir birey olarak hayatına devam edebilmesi amaçlanmaktadır.

Yaşam Becerileri: Yaşam becerileri çalışmaları da yine öz bakım becerilerine paralel bir şekilde öğrenciyi bağımsızlaştıracak ve bunun ötesinde iletişim kurmasına yardımcı olacak, işbirliği ve yardımlaşma duygularını geliştirerek ortak yaşama uyumlu hale getirecektir.

Sosyal İletişim Çalışmaları: Otizm bir sosyal iletişim sorunudur. Bizlerin doğaçlama öğrendiği sosyal kurallar ve iletişim süreçleri, otizmli bireylere öğretilmesi gereken bir ders niteliğindedir. Bu bağlamda sosyal hayatta gerekli olan tüm iletişim yolları sırasıyla öğretilmeye çalışılacaktır.

Temel Spor Becerileri: İnsanoğlunun en temelde sahip olduğu bazı temel beceriler vardır. Yürüme, koşma, atma, tutma, atlama, sıçrama gibi, bu beceriler doğal büyüme aşamalarındaki oyunlar, aktiviteler ve sosyal süreçler aracılığıyla gelişir. Otizmli bireyler bu süreçlerden çoğu kez mahrum kaldıkları için bu en basit becerilerde sorun yaşamaktadırlar. Oysa bu beceriler hayattaki birçok karmaşık becerinin ön şartıdır.        

Koordinasyon Çalışmaları: Koordinasyon birden fazla becerinin belli bir sırada ve zamanlamada yapılabilmesidir. Düşünme, akılda tutma, tahmin etme, zamanlama, muhakeme gibi birçok bilişsel süreci içinde barındırır. Komutsuz hareket edebilme yeteneğini de destekler. 

Bisiklet: Bisiklet her çocuğun hayallerini süsleyen keyifli bir araçtır. Ne yazık ki bizim çocuklarımızın büyük bir kısmı hiç bisiklete binemezler, bunun için gerekli olan ortam ve özgüvenden yoksun büyürler. Anka’nın öğrencileri hemen hemen tamamı bisiklete biner. Bisiklet dikkat, konsantrasyon, vücut ve alan farkındalığı, koordinasyon, muhakeme gibi konularda fayda sağladığı gibi bir çocuk için yaşam sevincidir.   

Masa Tenisi: Masa tenisi her öğrencimizle muhakkak çalıştığımız önemli bir çalışma başlığıdır. Dikkat, gözle takip ve göz teması, el göz koordinasyonu, alan ve vücut farkındalığı, muhakeme, algılama süreçleri gibi birçok alan olumlu katkısı vardır.

Fitness Çalışması: Genel vücut koordinasyonu, vücut farkındalığını geliştirmek için önemli bir çalışma olan fitness çalışmaları aynı zamanda ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek omurga sorunlarına karşı önemli bir önlemdir. Her birey için önemli olan bu tip sorunlardan korunmak, farklı gelişim gösteren bireyler için daha çok önem arz etmektedir.

Yüzme Çalışması: Yüzme yapmak her şeyden önce hemen hemen tüm öğrencilerimizin çok sevdiği bir aktivitedir. Çoğu kez öğrencilerimiz çok sevdiği aktiviteleri yaparken iletişime ve dolayısıyla öğrenmeye daha açık olurlar. Yüzme sayesinde yine birçok fiziksel faydanın yanı sıra, nefes kontrolünü öğrenmesiyle beraber dil gelişiminde pozitif bir etkilenme olmaktadır. Ayrıca yüzme çalışmalarının problem davranışları azalttığını ortaya koyan bilimsel çalışmalar vardır.

Özel Eğitim Destek Çalışmaları: Öğrencinin özel eğitime yönelik becerilerindeki hedefler desteklenir, özel eğitim uzmanı ile ekip çalışması yapılarak uygulanır.

Sosyalleşme Çalışmaları: Sosyal iletişim çalışmalarıyla yakından ilgili olan bu başlıkta bir taraftan sosyal iletişim çalışılırken diğer taraftan öğrenci toplumun içinde tutularak, toplumsal kuralları algılaması, öğrenmesi ve uyması hedeflenmektedir. Öğrenci yaşam lideriyle dışarıya çıkarak alış veriş merkezi gezisi, sinema, tiyatro, çocuklara özel gösteriler gibi yerlere giderek buralardaki tüm toplumsal beklentileri görmesi sağlanır. 

error: Kopyalama yapılamaz!!